Criterii de admitere

2023

 

LICENTA 

MASTER

 

2022

 

LICENTA 

MASTER

 

2021

 

LICENTA 

MASTER

 

 

2020

 

Licenta

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – practice – se apreciază cu admis/respins

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

PROBA II: practic - ponderea în media de admitere: – 100%

1.interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

2. improvizație pe un text din repertoriul candidatului.

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care două fabule,o povestire din literatura română sau universal (publicată, cu autor cunoscut), un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională- Colocviu - oral – se apreciază cu admis / respins

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 

PROBA II: practic – ponderea în media de admitere: – 100%

-Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie pentru proba I:

Ion Ianegic, Tilde Urseanu, Liviu Ionescu – Istoria baletului (capitolele cuprinse între romantism şi modernism); William Fleming – Arte şi idei (3 vol.); Ianegic Ion ... Istoria baletului, Ed. Muzicala a Uniunii Compozitorilor, Bucuresti, 1967 ( care exista deja in bibliografie); Isabelle Ginot, Marcelle Michel - Dansul in secolul XX, Ed. Art, Bucuresti, 2011; International Encyclopedia of Dance, vol.1-6, Oxford University Press, New York, 2004; Raluca Ianegic, Void and Plenitude, Ed. ICR, Bucuresti, 2005

MATERIAL VIDEO: Clasic: Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Frumoasa din pădurea adormită; Neoclasic: Serenade – George Balanchine; Librete inspirate de literatură: Spartacus – Yurii Grigorovic, Carmen – Roland Petit; Modern: Carmen – Mats Ek, Black & White – Jiri Kylian, Signes – Carolyn Carlson.

 

Interpretare Muzicală – Canto

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale - se apreciază cu admis/respins - practic

- Declamarea unei poezii / fabule / monolog (timp alocat: max. 5 min.);

- Dicteu ritmic;

- Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- Analiza solfegiului

PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ - pian/alt instrument sau orchestră) a două lucrări (indiferent de genul vocal propus) din literatura universală sau românească (timp alocat: max. 10 min.).

* Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Muzică

PROBA I:vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală, în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului. Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute.

PROBA II:ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate). Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.

 Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute - interviu și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului

Proba II: ponderea în media de admitere: - 100% - 20 minute - crochiu desen (10 minute) – 50% - eboșă de culoare (10 minute) – 50%

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

 

Masterat

- Arta spectacolului de music-hall

Proba I: Interviu- susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere notă 50

Proba II: practic - pondere notă 50%.Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 10 min. care trebuie să cuprindă text și cântec.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

Probă: Interviu cu candidatul și prezentare de portofoliu lucrări + proiect de cercetare: - 15 minute: - prezentarea unui portofoliu cu realizări in domeniul artistic, al educatiei, sau stiintific din creaţia personală, eventual cu repere din lucrarea de licenţă*; prezentarea unui proiect de cercetare însoţit de un Curriculum Vitae personal**;

1 Proiect (maxim 5 pagini A4, Times-New Roman de 12 la 1,5 rand cu imagini incluse).

Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse.

*/** Portofoliul de lucrări al candidatului, proiectul și Curriculum Vitae va fi transmis împreună cu dosarul de înscriere în format digital pentru a putea fi analizat de comisie.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Arta spectacolului liric

Proba I: Interviu – pondere notă 50%

Susţinerea teoretică a temei de disertaţie propusă de candidat (Titlul propus și câteva cuvinte despre Plan, care să cuprindă capitole şi subcapitole ale viitoarei teze, împreună cu idei centrale şi concepte care ar trebui să formeze scheletul construcţiei viitoarei lucrări). Timp alocat: max. 10 min.

Proba II: probă practică - recital - pondere notă 50%

Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ - pian/alt instrument sau orchestră) a două lucrări din literatura universală sau românească (timp alocat: max. 10 min.).

 

Criterii departajare medie egală: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Arta educaţiei muzicale

Proba I: vocațională – practic – pondere în nota finală 50%

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu muzical.

Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.

Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

 

Criterii departajare medie egală: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

 

 

2019

Licenta

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1- practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

subproba 2– colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1- practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie și atelier de jocuri.

subproba 2- practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care două fabule,o povestire din literatura română sau universal (publicată, cu autor cunoscut), un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie pentru Proba 1 - subproba 2:

Dramaturgie universală:

J.B.P. Molière – “Avarul”;  A.P. Cehov - “Trei surori”;  N.V. Gogol – “Revizorul”; William Shakespeare – “Romeo și Julieta”.

Dramaturgie  română:

I. L. Caragiale - “O scrisoare pierdută”; Barbu Ştefănescu Delavrancea – “Apus de soare”;  Camil Petrescu – “Suflete tari”;  Mihail Sebastian – “Steaua fără nume”.

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

-Colocviu - oral

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1– scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

-Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie pentru proba I:

Ion Ianegic, Tilde Urseanu, Liviu Ionescu – Istoria baletului (capitolele cuprinse între romantism şi modernism); William Fleming – Arte şi idei (3 vol.)

MATERIAL VIDEO: Clasic: Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Frumoasa din pădurea adormită; Neoclasic: Serenade – George Balanchine; Librete inspirate de literatură: Spartacus – Yurii Grigorovic, Carmen – Roland Petit; Modern: Carmen – Mats Ek, Black & White – Jiri Kylian, Signes – Carolyn Carlson.

 

Interpretare Muzicală – Canto

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale- se apreciază cu admis/respins - practic

a) Vocalize;

b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;

c) Auz muzical:

- Recunoaşterea intervalelor simple;

- Dicteu ritmic

d) Solfegiu la prima vedere:

 - Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- analiza solfegiului;

 

PROBA II:cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Muzică

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.    

 Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Giuleanu, Victor – Manualele pentru clasele IX – XII pentru licee de muzică, orice ediţie; Giuleanu, Victor – Principii fundamentale în teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975; Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Editura muzicală, Bucureşti, 1986; Bucescu, Iulia, Crăiniceanu, Dumitru – Teoria muzicii – metodă de studiu autodidact, Editura LiberArt, 1994; Râpă, Constantin – Teoria superioară a muzicii, vol. I, II, Editura MediaMusica, Cluj, 2001 – 2002; Dumitrescu, Ion – 120 Solfegii de grad superior, vol. I, Editura Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1972; Duţică, Gheorghe – Solfegiu, dicteu, analiză muzicală, solfegii grupa A, Editura Artes, Iaşi, 2004.

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I– se apreciază cu Admis / Respins

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

 

PROBA II– specialitate - Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1– pondere 50%

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

Subproba 2– pondere 50%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

 

ARNHEIM,R.; Arta si perceptia vizuala. O psihologie a vazului creator, Ed.Meridiane,1979; BERGER,R.; Descoperirea picturii,vol.I,II,III, Ed.Meridiane,1967; BOILEAU,C.; Geometria secreta a pictorilor, Ed.Meridiane,1979; DA VINCI,L.; Tratat despre pictura,Ed.Meridiane,1971; FAURE, E.;Istoria artei, vol.I, II, III, IV,V,Minerva,1970; FRANCASTEL, P.;Realitatea figurativa, Ed.Meridiane,1972; GHITESCU ,G .;Anatomia si Antropologia artistica,vol.I, II, III EDP,1979; RADIAN, H., R.; Cartea proportiilor, Ed.Meridiane, Buc.,1981; *Manualul de Istoria Artei pentru liceele de artă; *Reviste, cataloage şi albume de specialitate.; *paginile de Internet in profil.

 

Masterat

- Arta spectacolului de music-hall

 

 • Proba I: Interviu, acesta însoţit şi de un Curriculum vitae personal - susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat– pondere notă 50%
 •  Proba II:  practic- pondere notă 50%

Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la          proba I a examenului de licență.

           

- Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

 

 • Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, acestea însoţite şi de un Curriculum vitae personal – pondere notă 50%
 • Proba II : Interviu - susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat- pondere notă 50%

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

                       

- Arta spectacolului liric

 

 • Proba I:  Interviu - oral- pondere notă 50%

sustinerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.

 • Proba II:  practic- pondere notă 50%

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finală

 

Criterii departajare medie egală: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Arta educaţiei muzicale

 

 • Proba I: practic – pondere în nota finală 50%

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu muzical.

 • Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.

Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

 

Criterii departajare medie egală: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba Ia examenului de licență.

 

 

 

2018

Proceduri pentru desfasurarea probelor de concurs admitere 2018

 

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1- practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

subproba 2– colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1- practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2- practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Dramaturgie universală:

Albert Camus – “Neînţelegerea”;  A.P. Cehov - “Pescăruşul”;  Maxim Gorki – “Azilul de noapte”; William Shakespeare – “Hamlet”.

Dramaturgie  română:

I. L. Caragiale - “O scrisoare pierdută”; Barbu Ştefănescu Delavrancea – “Apus de soare”;  Camil Petrescu – “Suflete tari”;  Marin Sorescu – “A treia ţeapă”.

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1– scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Ion Ianegic, Tilde Urseanu, Liviu Ionescu – Istoria baletului (capitolele cuprinse între romantism şi modernism); William Fleming – Arte şi idei (3 vol.)

MATERIAL VIDEO: Clasic: Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Frumoasa din pădurea adormită; Neoclasic: Serenade – George Balanchine; Librete inspirate de literatură: Spartacus – Yurii Grigorovic, Carmen – Roland Petit; Modern: Carmen – Mats Ek, Black & White – Jiri Kylian, Signes – Carolyn Carlson.

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale- se apreciază cu admis/respins - practic

a) Vocalize;

b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;

c) Auz muzical:

- Recunoaşterea intervalelor simple;

d) Solfegiu la prima vedere:

 - Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- analiza solfegiului;

 

PROBA II:cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Muzică

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.    

 Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Giuleanu, Victor – Manualele pentru clasele IX – XII pentru licee de muzică, orice ediţie; Giuleanu, Victor – Principii fundamentale în teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975; Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Editura muzicală, Bucureşti, 1986; Bucescu, Iulia, Crăiniceanu, Dumitru – Teoria muzicii – metodă de studiu autodidact, Editura LiberArt, 1994; Râpă, Constantin – Teoria superioară a muzicii, vol. I, II, Editura MediaMusica, Cluj, 2001 – 2002; Dumitrescu, Ion – 120 Solfegii de grad superior, vol. I, Editura Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1972; Duţică, Gheorghe – Solfegiu, dicteu, analiză muzicală, solfegii grupa A, Editura Artes, Iaşi, 2004.

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I– se apreciază cu Admis / Respins

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

 

PROBA II– specialitate - Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1– pondere 50%

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

Subproba 2– pondere 50%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

ARNHEIM,R.; Arta si perceptia vizuala. O psihologie a vazului creator, Ed.Meridiane,1979; BERGER,R.; Descoperirea picturii,vol.I,II,III, Ed.Meridiane,1967; BOILEAU,C.; Geometria secreta a pictorilor, Ed.Meridiane,1979; DA VINCI,L.; Tratat despre pictura,Ed.Meridiane,1971; FAURE, E.;Istoria artei, vol.I, II, III, IV,V,Minerva,1970; FRANCASTEL, P.;Realitatea figurativa, Ed.Meridiane,1972; GHITESCU ,G .;Anatomia si Antropologia artistica,vol.I, II, III EDP,1979; RADIAN, H., R.; Cartea proportiilor, Ed.Meridiane, Buc.,1981; *Manualul de Istoria Artei pentru liceele de artă; *Reviste, cataloage şi albume de specialitate.; *paginile de Internet in profil

 

Studii universitare de masterat

 

- Arta spectacolului de music-hall

 • Proba I: Interviu- sustinerea teoretica a temei de disertatie propusa de candidat- se apreciază cu  admis/  respins – pondere notă 50%
 •  Proba II:  practic- pondere notă 50%
 • Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

            Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

           

- Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

 • Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, acestea însoţite şi de un Curriculum vitae personal – pondere notă 50%
 • Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse - pondere notă 50%

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

                       

- Arta spectacolului liric

Proba I: practic

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finală

Proba II: sustinerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Arta educaţiei muzicale

Proba I:Interviu - se apreciază cu admis/respins  – oral – pondere în nota finală 100%.

            Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

 

 

 

 

2017

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1- practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

subproba 2– colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1- practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2- practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Dramaturgie universală:

Albert Camus – “Neînţelegerea”;  A.P. Cehov - “Pescăruşul”;  Maxim Gorki – “Azilul de noapte”; William Shakespeare – “Hamlet”.

Dramaturgie  română:

I. L. Caragiale - “O scrisoare pierdută”; Barbu Ştefănescu Delavrancea – “Apus de soare”;  Camil Petrescu – “Suflete tari”;  Marin Sorescu – “A treia ţeapă”.

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1– scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Ion Ianegic, Tilde Urseanu, Liviu Ionescu – Istoria baletului (capitolele cuprinse între romantism şi modernism); William Fleming – Arte şi idei (3 vol.)

MATERIAL VIDEO: Clasic: Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Frumoasa din pădurea adormită; Neoclasic: Serenade – George Balanchine; Librete inspirate de literatură: Spartacus – Yurii Grigorovic, Carmen – Roland Petit; Modern: Carmen – Mats Ek, Black & White – Jiri Kylian, Signes – Carolyn Carlson.

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale- se apreciază cu admis/respins - practic

a) Vocalize;

b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;

c) Auz muzical:

- Recunoaşterea intervalelor simple;

d) Solfegiu la prima vedere:

 - Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- analiza solfegiului;

 

PROBA II:cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Pedagogie Muzicală

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.    

 Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Giuleanu, Victor – Manualele pentru clasele IX – XII pentru licee de muzică, orice ediţie; Giuleanu, Victor – Principii fundamentale în teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975; Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Editura muzicală, Bucureşti, 1986; Bucescu, Iulia, Crăiniceanu, Dumitru – Teoria muzicii – metodă de studiu autodidact, Editura LiberArt, 1994; Râpă, Constantin – Teoria superioară a muzicii, vol. I, II, Editura MediaMusica, Cluj, 2001 – 2002; Dumitrescu, Ion – 120 Solfegii de grad superior, vol. I, Editura Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1972; Duţică, Gheorghe – Solfegiu, dicteu, analiză muzicală, solfegii grupa A, Editura Artes, Iaşi, 2004.

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I– se apreciază cu Admis / Respins

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

 

PROBA II– specialitate - Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1– pondere 50%

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

Subproba 2– pondere 50%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

 Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

ARNHEIM,R.; Arta si perceptia vizuala. O psihologie a vazului creator, Ed.Meridiane,1979; BERGER,R.; Descoperirea picturii,vol.I,II,III, Ed.Meridiane,1967; BOILEAU,C.; Geometria secreta a pictorilor, Ed.Meridiane,1979; DA VINCI,L.; Tratat despre pictura,Ed.Meridiane,1971; FAURE, E.;Istoria artei, vol.I, II, III, IV,V,Minerva,1970; FRANCASTEL, P.;Realitatea figurativa, Ed.Meridiane,1972; GHITESCU ,G .;Anatomia si Antropologia artistica,vol.I, II, III EDP,1979; RADIAN, H., R.; Cartea proportiilor, Ed.Meridiane, Buc.,1981; *Manualul de Istoria Artei pentru liceele de artă; *Reviste, cataloage şi albume de specialitate.; *paginile de Internet in profil

 

Studii universitare de masterat

 

- Arta spectacolului de music-hall

 • Proba I: Interviu- sustinerea teoretica a temei de disertatie propusa de candidat- se apreciază cu  admis/  respins – pondere notă 50%
 •  Proba II:  practic- pondere notă 50%
 • Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

            Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

           

- Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

 • Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, acestea însoţite şi de un Curriculum vitae personal – pondere notă 50%
 • Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse - pondere notă 50%

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

                       

- Arta spectacolului liric

Proba I: practic

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finală

Proba II: sustinerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Arta educaţiei muzicale

Proba I:Interviu - se apreciază cu admis/respins  – oral – pondere în nota finală 100%.

            Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

2016

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1- practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

subproba 2– colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1- practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2- practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1– scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională - de aptitudini vocale şi scenice - se apreciază cu admis/respins - practic

-         Vocalize;

-         Poezie, fabulă sau monolog.

PROBA II:- ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Pedagogie Muzicală

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi meoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.  

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I– vocaţională - se apreciază cu Admis / Respins

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

PROBA II– specialitate - Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1– pondere 70%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

Subproba 2– pondere 30%

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Studii universitare de masterat

- Arta spectacolului de music-hall

·        Proba I: Interviu- se apreciază cu  admis/  respins

·         ProbaII:  practic- pondere notă 100%

·        Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

         Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

        

- Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

·        Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, acestea însoţite şi de un Curriculum vitae personal - se apreciază cu admis / respins

·        Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse - pondere notă 100%

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

- Arta spectacolului liric

Proba I: practic

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finala

Proba II: sustinerea teoretica a temei de disertatie propusa de candidat – pondere 50% din nota finala.

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

       - Arta educaţiei muzicale

Proba I:Interviu - se apreciază cu admis/respins  – oral – pondere în nota finală 100%.

         Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

2015

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE ŞI DECORATIVE

PEDAGOGIE MUZICALĂ

INTERPRETARE MUZICALĂ (CANTO)

ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

STUDII UNIVERSITARE MASTERALE:

ARTA ACTORULUI DE MUSIC-HALL

ARTA EDUCAȚIEI MUZICALE

ARTA SPECTACOLULUI LIRIC

EDUCAȚIA VIZUALĂ PRIN STUDIUL PEISAJULUI ȘI FIGURII