Pedagogia Artelor Plastice și Decorative

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I – vocaţională - se apreciază cu admis / respins

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Temele sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

PROBA II – specialitate, ponderea în media de admitere – 100%

subproba 1– pondere 70%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Temele sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

subproba 2– pondere 30%

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului).

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

Criterii departajare medie egală:

1. media la bacalaureat;

2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.