Arta Spectacolului Liric

Arta spectacolului liric

Proba I: practic

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiți), pondere 50% din nota finală

Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.

Criterii departajare medie egală:

1. media examenului de licență;

2. nota de la proba I a examenului de licență.