Anunturi importante Admitere 2024

 

VEZI REZULTATE

 Educația Vizuală prin Studiul Peisajului și Figurii

Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

Proba I : prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, însoţite şi de un Curriculum vitae personal - se apreciază cu admis / respins

Proba II : interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse - pondere notă 100%

Criterii departajare medie egală:

1. media examenului de licență;

2. nota de la proba I a examenului de licență.