Anunturi importante Admitere 2024

 

VEZI REZULTATE

 Arhiva admitere

2016

Domeniile Facultăţii de Arte sunt:

 
Muzică cu programele de licență: 
„Pedagogie muzicală”
     forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 3 ani
„Interpretare muzicală - canto”
     forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 4 ani
 
Programe masterale :
„Arta educației muzicale”
       forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani
„Arta spectacolului liric”
              forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani
 

 
Teatru cu programele de licență: 
„Artele spectacolului (actorie)”
               forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 3 ani
„Artele spectacolului (coregrafie)”
                 
Program masteral :
„Arta actorului de music-hall”
              forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani
 

 
Arte vizuale cu programul de licență:  
„Pedagogie - arte plastice si decorative”
               forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 3 ani
                 
Program masteral :
„Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii”
              forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani

Cifra de școlarizare pentru sesiunea de admitere iulie 2016 – Facultatea de Arte

PROGRAM DE STUDII

BUGET

TAXĂ

Români de pretutindeni

Artele spectacolului (actorie)

Licență

12

-

-

Artele spectacolului (coregrafie)

Licență

5

1

-

Interpretare muzicală – canto

Licență

6

-

-

Pedagogie muzicală

Licență

15 din care 1 rrom

-

-

Pedagogia artelor plastice și decorative

Licență

13

5

1 cu bursă

Arta actorului de music-hall

Master

12

2

1

Arta spectacolului liric

Master

8

2

1

Arta educației muzicale

Master

12 din care 1 rrom

2

1

Educația vizuală prin studiul figurii și peisajului

Master

13

5

1 cu bursă

 

2014

CIFRE DE ȘCOLARIZARE 2014

CRITERII DE ADMITERE LICENTA

PROBE ŞI CRITERII DE DEPARTAJARE

ADMITERE 2014

 

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1- practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

subproba 2– colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1- practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2- practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1– scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională -se apreciază cu admis/respins - practic

1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradiţional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanţă/ 1 cântec

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Recital format din 2 arii şi 2 lieduri/ 2 melodii şi 2 romante/ 2 piese tradiţionale şi 2 romanţe.

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

 

Pedagogie Muzicală

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

• Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului;

• Dictat oral de 2 măsuri în cheia sol, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în măsura de trei sau patru timpi, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate.

PROBA II:ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Verificarea cunoştinţelor din următoarele teme: notaţia muzicală; divizarea normală şi excepţională a valorilor de note; ritmul şi metrul muzical, clasificarea măsurilor; sincopa, contratimpul, anacruza; intervalele muzicale; acordurile de 3 şi 4 sunete; tonalităţi majore şi minore cu până la 7 alteraţii constitutive inclusiv; variantele majorului şi minorului; înrudirea tonalităţilor; cromatizarea gamelor majore şi minore.

 Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I– vocaţională - se apreciază cu Admis / Respins

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

- natură statică cu elemente naturale, artificiale, geometrice, etc.

- model viu-figură întreagă, cu un obiect în mână, cu palarie, cu eşarfă, etc. stând pe scaun. Modelul este veşmântat sau seminud.

-modele antice turnate în ghips: Moise, Laocoon, Venus, Hermes, Niobe, etc.

-fragmente anatomice: mână, picior, nas, ureche, etc. turnate în ghips

-fragmente de arhitectură: coloană, capitel, basorelief, etc. turnate în ghips.

PROBA II– specialitate - Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1– pondere 70%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Subproba 2 – pondere 30%

Interviu cu mapa oral (minim 20 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 20 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

 Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

 

CRITERII ADMITERE MASTER

-----------------------------------------

Arta Actorului de Music-Hall

PROBA I: Interviu - se apreciază cu admis/ respins
Toți candidații trebuie să prezinte un curriculum vitae pe baza căruia se va desfășura un interviu cu membrii comisiei. Candidații care au absolvit altă universitate decât Universitatea „Ovidius” din Constanța vor prezenta o mapă profesională care să conțină fotografii, fragmente video în format digital din creații anterioare.
 
PROBA II – PRACTICĂ - Pondere 100% din nota finală.
Candidatul trebuie să prezinte un recital de maximum 15 minute, care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mișcare scenică și dans.

-----------------------------------------

Arta Educației Muzicale

PROBA I – INTERVIU - se apreciază cu admis/respins.
Susținerea intenției de dizertației.
 
PROBA II – TEST GRILĂ - Pondere 100% din nota finală.
Testul are ca scop verificarea cunoștințelor de: Istoria muzicii, Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct, Forme muzicale, Folclor.
 
Bibliografie:
Istoria muzicii: Iliuț Vasile, De la Wagner la contemporani, vol I-V, Editura Academiei de Muzică, București, 1996; Rădulescu, Floricica Irena, Impresionismul în sunet și culoare, Editura Europolis, Constanța, 2008
Teoria muzicii: Tratat de teoria muzicii
Armonie: Pașcanu, Alexandru, Armonie, vol.I-II (cap. studiate în programul de licență), orice ediție a tratatului
Contrapunct: Cojocaru, Daniela, Contrapunct palestinian, Editura Europolis, Constanța, 2006; Liviu, Comes, Rotaru Doina, Tratat de contrapunct vocal și instr., Edit. Muz. 2006
Forme muzicale: Bughici, Dumitru, Dicționar de forme și genuri muzicale, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1974
Folclor: Rădulescu, Floricica Irena, Folclorul muzical românesc din perspectiva diacronică și științifică, Editura Europolis Constanța, 2005; Oprea Gheorghe, Folclorul muzical românesc, București, Editura Muzicală, 2002.

-----------------------------------------

Arta Spectacolului Liric

 

PROBA I (practică) - Pondere 50% din nota finală. 3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiți).
 
PROBA II (teoretică) - Pondere 50% din nota finală. Susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat.

-----------------------------------------

Educația Vizuală prin Studiul Peisajului și Figurii

PROBA I – PORTOFOLIU
Prezentarea unui portofoliu cu realizări in domeniul artistic, al educației, sau științific (științe ale naturii: biologie, fizică, chimie), din creaţia personală, cu repere din lucrarea de licenţă, și a unui proiect de cercetare interdisciplinară* (arte plastice, știinte ale naturii: biologie-fizică-chimie, știinte ale educației), acestea însoţite şi de un Curriculum vitae personal;
 
PROBA A II-A – INTERVIU:
Interviul este menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse.
*PROIECT:
Maxim 5 pagini A4, Times-New Roman de 12 la 1,5 rând cu imagini incluse, va dezbate pe una din temele de cercetare date motivația rutei de cercetare propuse, experiența în domeniu și un calendar de desfășurare a cercetării teoretice și practice pe cei doi ani, precum și finalitatea cercetării atât teoretic prin lucrare scrisă, cât și practic.
Tematica:
Configurații ale peisajului dobrogean; Construcția și particularitățile formelor structurilor natural; Metamorfoze bio-plastice; De la peisaj la land-art, maniera de intervenție în spațiul natural și urban; Interacțiunea dintre artă și mediul natural; Investigații artistice și științifice aplicate operelor de artă; Principii ale volumetriei, compoziției și cromaticii în arta contemporană (principii funțtionale – compatilibități cu spațiul urban, principii estetice, principii ecologice-valorificare eco, principii culturale – respectarea valorilor patrimoniului cultural); Educația creativității plastice în context interdisciplinar.
 
Bibliografie :
ANATOLIE TEODOSIU, Din universul ascuns al operei de arta, Ed. ALLFA, Buc., 2001
ASSUNTO,R.; Peisajul si estetica, vol. I, II, Ed. Meridiane, 1986
FOCILLON,H.; Viata formelor, Ed.Meridiane, 1977
FRANCASTEL,P.; Realitatea figurativa, Ed.Meridiane, 1972
KLEE,P.;Teoria della forma e della figurazione, Ed. Feltrinelli, Milano, 1959
LHOTH,A.;Tratat despre peisaj si figura, Ed.Meridiane, 1969
READ,H.;Originile formei in arta, Ed. Univers, 1969
BAVARU, A, BERCU R.; Morfologia si anatomia plantelor, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2002.
BALTRUSAITIS, Formări, deformări, Ed. Meridiane, bucureşti, 1989.
BARROW JOHN, Originea universului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994
DAWKINS RICHARD, Un râu pornit din Eden – codul genetic, computerul şi evoluţia speciilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995
SAGAN CARL, Diversitatea experientei stiintifice, Ed. Curtea Veche, 314 pp., 2009
SINGH SIMON; Big Bang. Originea universului. Ed Humanitas, 455 pp., 2004
FIRÃ V., NÃSTÃSESCU M.;Zoologia nevertebratelor, Ed.Did. Ped. Bucuresti, 1977
CURINSCHI V – CRISAN R; Reabilitarea locuirii urbane traditionale, Ed Paideia 2004
CIOCA VASILE, Imaginea si creativitatea vizual-plastice, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2007
BAVARU, A, GODEANU S., G. BUTNARU, DRAGOŞ, A.; Biodiversitatea şi ocrotirea naturii, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007.
HASSAN, Y.; Paul Klee şi pictura modernă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1999.
MITCHELL, W.J.T. “What is an Image?” Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: University of Chicago P, 1986.
ANDREWS, MAX; Land-Art a Cultural Ecology, Handbook, London, 2006
BOETTGER, SUZAAN; Earthworks : Art and the Landscape of the Sixties, Berkeley Universiti of California press, 2002
HERMAN PRIGAN; Ecological Aesthetics : Art in Environmental Design. Theory and Practice, Ed. Heike Strelaw, Boston, 2004
HARLAM VOLKER ; What is Art ? Conversation with Joseph Beuys, East Sussex, Clairview Books, 2004
BEARDSLEY JOHN, Earthworks and Beyond : Contemporary Art in Landscape, New York, 1998
BEARDSLEY JOHN ; Landscape as a Metaphor in the Twetieth Century, Columbes, 1994
KEMAL SALEM and GOSPEL, IVAN : Landscape Natural Beauty and the Arts, Cambridge University Press, 1993

----------------------------------------------------

Acte necesare

 

2014-2015

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR ROMĂNI LA CICLUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ

 1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

 2. certificatul de naştere, în copie legalizată;

 3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

 4. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2014, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

 5. foaia matricolă în original/copie legalizată;

 6. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL).

 7. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

 8. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

 9. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

 10. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

 11. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

 12. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

 13. copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

 14. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

 15. cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;

Dosarele cu acte se vor depune la centrele de înscriere/admitere de la sediile facultăţilor la care doresc să candideze.

Nu se acceptă acte trimise pe fax, e-mail sau prin poştă.

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la forma de studii fara taxă, care au fost înscriși pe baza adeverinței tip, se obligă să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original.

Nedepunerea diplomei de bacalaureat în original, în termen de 48-120 de ore, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget.

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la forma de studii cu taxă se obligă să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original/copie legalizată, în termen de 48-120 de ore de la afișarea rezultatelor.

Nerespectarea termenului, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere.

În cazul programelor de studiu la care se organizează concurs de admitere cu probe de verificare a cunoştinţelor, facultăţile, prin metodologiile proprii de admitere, își stabilesc criteriile de departajare.

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi ca în maxim 48-120 ore (în funcție de metodologia proprie a fiecărei facultăți) de la fiecare afişare a rezultatelor concursului de admitere în domeniul de studiu de licenţă la care au concurat în Universitatea „Ovidius” din Constanța, să-şi definească opţiunea de înmatriculare, în scris, la secretariatele facultăţilor dar nu mai târziu de 31 iulie 2014. Odată cu depunerea cererii de înmatriculare, se depune și contractul de studii cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa care va fi anexat la dosarul personal al studentului. Candidaţii admişi la studii cu taxă vor prezenta dovada achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Suma plătită este nerambursabilă în caz de retragere.

Candidaţii care până la data de 31 iulie 2014 inclusiv, nu vor depune documentele solicitate la alineatul de mai sus, îşi vor pierde locul.

Candidaţilor declaraţi respinşi sau celor care renunţă la locul obţinut prin admitere li se pot restitui, la cerere, actele depuse la înscriere.

Candidatul care îşi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere este eliminat din concurs; în această situaţie, secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2014.

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor iniţiale ale concursului.

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

 

----------------------------------------------------

TAXE

 

FACULTATEA DE ARTE

TAXE ÎNSCRIERE / ÎNMATRICULARE  ADMITERE 2014

 

PROGRAME DE LICENŢĂ

 

Artele Spectacolului (Actorie)                                              150 LEI / 100 LEI

Artele Spectacolului (Coregrafie)                                        150 LEI / 100 LEI

Interpretare Muzicală (Canto)                                             150 LEI / 100 LEI

Pedagogie Muzicală                                                              150 LEI / 100 LEI

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative                             150 LEI / 100 LEI

 

PROGRAME DE MASTER

 

Arta spectacolului liric                                                          150 LEI / 100 LEI                            

Arta educaţiei muzicale                                                        150 LEI / 100 LEI                            

Arta actorului de muzic-hall                                                150 LEI / 100 LEI                

Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii               150 LEI / 100 LEI

 

 

FACULTATEA DE ARTE

TAXE ŞCOLARIZARE 2014 – 2015

 

PROGRAME DE LICENŢĂ

 

Artele Spectacolului (Actorie)                                              5000 LEI

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)                                        5000 LEI

Interpretare Muzicală (Canto)                                             5000 LEI

Pedagogie Muzicală                                                              4000 LEI

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative                             4000 LEI

 

PROGRAME DE MASTER

 

Arta spectacolului liric                                                          5500 LEI                              

Arta educaţiei muzicale                                                        4500 LEI                                           

Arta actorului de muzic-hall                                                5500 LEI                   

Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii               4500 LEI

----------------------------------------------------

Anunturi admitere

 

PROGRAMUL DE INSCRIERI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ARTE S-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN ZIUA DE 21.09.2014 INCLUSIV.

CALENDARUL ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS

Arta actorului de music – hall

Proba I – 22.09.2014, ora 11,00, Aula Magna (Bdul Mamaia 124)

Proba II –23.09.2014, ora 11, Aula Magna (Bdul Mamaia 124)

Arta educației muzicale

Proba I – 22.09.2014, ora 11,00, sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 23.09.2014, ora 9,00, sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Arta spectacolului liric

Proba I – 22.09.2014, ora 11,00, sala mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 23.09.2014, ora 11,00, sala mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii

Proba I – 22.09.2014, ora 10,00, Sala C0, parter, Cămin 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 23.09.2014, ora 10,00, Sala C0, parter, Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

----------------------------------------------------

Regulament Admitere și bază de date subiecte

Întrebări test admitere 2014 - ARTA EDUCATIEI MUZICALE

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii de licenţă în Facultatea de Arte - sesiunile iulie şi septembrie 2014 -

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare de masterat,  sesiunile iulie şi septembrie 2014  în Facultatea de Arte