Anunturi importante Admitere 2024

 

VEZI REZULTATE

 Artele Spectacolului (Coregrafie)

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere – 100%

subproba 1– scris pondere 50%: alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare;

subproba 2– practic pondere 50%: improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.

Criterii departajare medie egală:

1. media la bacalaureat;

2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.