Artele Spectacolului (Actorie)

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1 - practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

subproba 2 – colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere – 100%

subproba 1- practic pondere 50%: atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare;

subproba 2- practic pondere 50%: interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un cântec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egală:

1. media la bacalaureat;

2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.