Anunturi importante Admitere 2024

 

VEZI REZULTATE

 Conducere

Date contact conducere

Date contact consiliul facultății

 

 

 

FACULTATEA DE ARTE UOC

 

DECAN:

Prof.univ.dr. Daniela Vitcu 

 

PRODECAN:

Prof.univ.dr. Mirela Kozlovsky

 

 DIRECTOR DEPARTAMENT:

Prof.univ.dr. Radu Niculescu

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ARTE

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Daniela-Florentina Cojocaru

Prof. univ. dr. Mirela Kozlovsky

Conf. univ. dr. Octavian-Denis Velescu

Conf. univ. dr. Emanuel-Alexandru Pârvu

Conf. univ. dr. Ovidiu Felipov

Conf. univ. dr. Adrian Roșu

Conf. univ. dr. Alina-Mihaela Cristea

Conf. univ. dr. Lelia-Carolina Pîrvan-Rus

Lect. univ. dr. Daniela Cojan

Lect. univ. dr. Elena-Mirabela Moroșanu

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Lect. univ. dr. Liliana Cornilă

Lect. univ. dr. Clara Ghiuvelichian

Studenți: 

Ioana Doina Dudău – Domeniul Arte Vizuale

Elena Georgiana Clinciu (Văru) – Domeniul Arte Vizuale

Bianca Ștefania Luzinschi – Domeniul Muzică

 Lorena Babașcu – Domeniul Muzică

Carmen Florentina Trichianu – Domeniul Muzică

Bianca-Teodora Ilie – Domeniul Teatru și artele spectacolului

 

 

MEMBRII CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE VIZUALE

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Conf. univ. dr. Ovidiu Felipov

Conf. univ. dr. Adrian Roșu

 

COMISIILE CONSILIULUI

 

COMISIA PERMANENTĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE CONTINUĂ

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu - președinte

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Mirela Kozlovsky

Prof. univ. dr. Daniela-Florentina Cojocaru

Conf. univ. dr. Ovidiu Felipov

Conf. univ. dr Emanuel-Alexandru Pârvu

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Student: Bianca-Teodora Ilie

Student: Bianca Ștefania Luzinschi

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CREAȚIE ARTISTICĂ

 

Lect. univ. dr. Daniela Cojan – președinte

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Daniela Florentina Cojocaru

Conf. univ. dr. Octavian-Denis Velescu

Conf. univ. dr. Lelia-Carolina Pîrvan-Rus

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Lect. univ. dr. Elena-Mirabela Moroșanu

Student: Ioana Doina Dudău

 

COMISIA PERMANENTĂ DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI IMAGINE INSTITUȚIONALĂ

 

Conf. univ. dr. Ovidiu Felipov – președinte

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Conf. univ. dr. Alina-Mihaela Cristea

Lect. univ. dr. Clara Ghiuvelichian

Student: Carmen Florentina Trichianu

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU RELAȚII CU STUDENȚII ȘI ABSOLVENȚII

 

Conf. univ. dr. Adrian Roșu – președinte

Lect. univ. dr. Liliana Cornilă

Lect. univ. dr. Elena-Mirabela Moroșanu

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Student: Bianca Ștefania Luzinschi

Student: Elena Georgiana Clinciu (Văru)

 

COMISIA PERMANENTĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

 

Prof. univ. dr. Radu Niculescu – președinte

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Conf. univ. dr. Adrian Roșu

Conf. univ. dr. Ovidiu Felipov

Student: Bianca-Teodora Ilie

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU RELAȚIA CU MEDIUL ARTISTIC, ECONOMIC ȘI COMUNITATEA LOCALĂ

 

Conf. univ. dr. Lelia-Carolina Pîrvan-Rus – președinte

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Conf. univ. dr. Emanuel-Alexandru Pârvu

Conf. univ. dr. Alina-Mihaela Cristea

             Student: Elena Georgiana Clinciu (Văru)

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE/CERCETARE ȘI DE OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CERCETARE

 

Prof. univ. dr. Radu Niculescu - președinte

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Daniela-Florentina Cojocaru

Conf. univ. dr. Ovidiu Felipov

 

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU ACORDAREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ONORIFICE

 

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean - președinte

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Lect. univ. dr. Elena-Mirabela Moroșanu

         Student: Lorena Babașcu

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

 

Prof. univ. dr. Mirela Kozlovsky - președinte

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Conf. univ. dr. Octavian-Denis Velescu

Conf. univ. dr. Aurel Palade, director - Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”

Lect. univ. dr. Elena-Mirabela Moroșanu

Asist. univ. drd. Erwin Șimșensohn, director – Teatrul de Stat Constanța

Daniela Vlădescu, director - Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

Student: Lorena Babașcu

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU ANALIZA CONȚINUTULUI FIȘELOR DE DISCIPLINĂ ȘI SELECTARE A CADRELOR DIDACTICE ASOCIATE

-SUBCOMISIE A COMISIEI CEAC

 

Prof. univ. dr. habil. Nicoleta-Mihaela Ardelean ASL

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean IMC

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu ASA

Prof. univ. dr. Radu Niculescu AAM

Conf. univ. dr. Emanuel Alexandru Pârvu AAF

Prof. univ. dr. Mirela Kozlovsky M

Prof. univ. dr. Daniela-Florentina Cojocaru SMA

Conf. univ. dr. Ovidiu Felipov PAPD

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu SIAV

Lect. univ. dr. Oana-Lavinia Ștefan ASC

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU ACORDAREA BURSELOR

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu – președinte

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Conf. univ. dr. Adrian Roșu

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Secretar FA Carmen Bancu

Student: Elena Georgiana Clinciu (Văru)

Student: Bianca-Teodora Ilie

 

COMISIA PERMANENTĂ DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

 

Conf. univ. dr. Alina-Mihaela Cristea – președinte

Conf. univ. dr. Octavian-Denis Velescu

Conf. univ. dr. Lelia-Carolina Pîrvan-Rus

Conf. univ. dr. Adrian Roșu

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

 

COMISIA PERMANENTĂ PENTRU VOT ELECTRONIC

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Lect. univ. dr. Daniela Cojan