Conducere

 

DECAN:

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu 

 

PRODECAN:

Prof. univ. dr. Mirela Kozlovsky

 

DIRECTOR DEPARTAMENT:

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ARTE:

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Mariana Frățilă

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru

Conf. univ. dr. Alina Cristea

Lect. univ. dr. Clara Ghiuvelichian

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

Conf. univ. dr. Octav Velescu

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Student: Elena Vasile (Călin)

Student: Mihaela Botezan

Student: Cristina - Valentina Veliu

Student: Cornelia Pandele

 

 

MEMBRII CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI TEATRU, MUZICĂ ȘI ARTE VIZUALE:

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru

Conf. univ. dr. Daniela Enache

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

 

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂȚII DE ARTE

 

COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞI FORMARE CONTINUĂ

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu - președinte

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

Student: Cornelia Pandele

 

COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ / CREAŢIE ARTISTICĂ ȘI INFORMATIZARE

 

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru - președinte

 Conf. univ. dr. Alina Cristea

Conf. univ. dr. Octavian Velescu

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

Student: Mihaela Botezan

 

 

COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE INSTITUȚIONALĂ

 

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean - președinte

 Prof. univ. dr. Mariana Frățilă

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

 Student: Elena Vasile (Călin)

 

COMISIA DE RELAȚIA CU  STUDENŢII ȘI ABSOLVENȚII

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu - președinte

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Lect. univ. dr. Clara Ghiuvelechian

Student: Cristina - Valentina Veliu

Student: Cornelia Pandele

Student: Elena Vasile (Călin)

Student: Mihaela Botezan

 

COMISIA DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ, ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI RELAȚIA CU MEDIUL ECONOMIC ȘI COMUNITATEA LOCALĂPENTRU IMAGINE, COMUNICARE ŞI PROBLEME SOCIALE STUDENŢEŞTI

 

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu - președinte

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

 Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru

 Lect. univ. dr. Sînziana Romanescu

Student: Cristina - Valentina Veliu

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

 

Prof. univ. dr. Mirela Kozlovsky - preşedinte

Prof. univ. dr.  habil. Ioan Ardelean

Prof. univ. dr. Florin Stoiciu

Daniela Vlădescu, Manager Teatrul Naţional de Operă şi Balet
"Oleg Danovski" Constanţa - reprezentantul angajatorilor

Student Elena-Ionica Vasile (Călin)

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA DIDACTICĂ / CERCETARE ȘI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / CERCETARE 

 

Prof. univ. dr. Radu Niculescu - președinte

Prof. univ. dr. habil. Ioan Ardelean

 Prof. univ. dr. Daniela Vitcu

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

 

COMISIA DE ACORDARE A TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ONORIFICE

 

Conf. univ. dr. Alina Cristea - președinte

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru

Student: Elena Vasile (Călin)