Arta Actorului de Music-Hall

Arta spectacolului de music-hall

Proba I: interviu - se apreciază cu  admis/  respins

Proba II:  practic - pondere notă 100%

Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

Criterii departajare medie egală:

1. media examenului de licență;

2. nota de la proba I a examenului de licență.