Interpretare Muzicală (Canto)

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională - de aptitudini vocale şi scenice, se apreciază cu admis/respins - practic

vocalize; poezie, fabulă sau monolog.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere – 100% – practic

Prezentarea a două piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din patru piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egală:

1. media la bacalaureat;

2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.