Arta Educației Muzicale

Arta educaţiei muzicale

Proba I: interviu - se apreciază cu admis/respins; oral – pondere în nota finală 100%.

Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare medie egală:

1. media examenului de licență;

2. nota de la proba I a examenului de licență.