Misiune

Facultatea de Arte este singura instituţie de învăţământ superior artistic din Dobrogea.

 

Misiunea Facultăţii de Arte derivă din rolul important al artistului şi pedagogului în viaţa socială, rol impus de criteriile de calitate şi eficienţă care stau la baza activităţii artistice şi didactice, fiind în conformitate cu cerinţele de pe piaţa muncii, cu  exigenţele prevăzute prin Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi cu noile trenduri care impun printre altele:

 • sporirea rolului specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să răspundă necesităţilor actuale ale artei, învăţământului, societăţii româneşti;
 • atragerea mai intensă de personal cu studii superioare artistice în cadrul instituţiilor/societăţilor/firmelor naţionale şi multinaţionale;
 • dezvoltarea  competenţelor  generale   şi   specifice  în  gestionarea  fenomenelor artisticeşi sociale.

 

În Facultatea de Arte studiile universitare oferă cunoştinţe şi competenţe largi, precum şi formarea de abilităţi cognitive:

a)      Cunoştinţe generale care permit abordări ştiinţifice ale domeniului de specialitate şi asigură înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi, precum şi comunicarea efectivă, orală şi scrisă în domeniul de specialitate şi în contexte culturale diverse.

b)      Cunoştinţe de specialitate care se referă la procesele de cunoaştere,
reproducere şi înţelegere specifice domeniului de studiu considerat în ansamblu, realizarea de conexiuni cu alte discipline şi arii profesionale, familiarizarea cu
cele mai recente dezvoltări ale aplicaţiilor profesionale din domeniu, precum şi
înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice.

c)       Competenţe generale care se referă la:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ  şi  calitativ,   din  diverse   surse  alternative,  respectiv  din  contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare.

d)    Abilităţi cognitive specifice care presupun:

 • aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu, pentru formularea de proiecte şi demersuri profesionale;
 • capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;
 • analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi de a demonstra soluţiile alese;
 • capacitatea de a evalua probleme complexe şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
 • iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme.