Desen, culoare, compoziţie…

 

Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța își onorează tradiția tânără, instituită cu numai câțiva ani în urmă și deschide către public o amplă expoziție cu dedicație. Găzduită și în acest an de spațiul generos al Campusului Universitar, evenimentul impresionează prin apetența de care dau dovadă autorii studenți, oferind privitorului un număr impresionant de lucrări; ele sunt rezultatul orelor de studiu și practică a specialității – desen, culoare, compoziție – sau asimilarea unor tehnici pentru care au manifestat un real interes: iconografie – pictură pe lemn și sticlă.

Se constituie ca o particularitate a societății românești actuale prezența în cadrul facultăților de arte plastic a cursanților ce aparțin unor generații extrem de diferențiate; ne referim la vârstă, dar și la pregătire. Dacă maturii își împlinesc visele de tinerețe sau optează pentru exercițiul unor activități considerate pline de satisfacții estetice, tinerii descoperă o lume altfel, aceea a „creatorilor de frumos” pe care și-o imaginaseră la modul ideal. Ambele categorii  suportă, adeseori ca pe o noutate, presiunea regândirii eului confruntat cu problematica extrem de complexă a „meșteșugului” artistic.

Patrimoniul repertoriului iconografiei creștine reprezintă în contextul afirmației o direcție specială care propune și supune analizei plastice un conținut spiritual încărcat de istorie, artă, cultură, civilizație. Deslușirile tehnice se îmbină armonios cu decodificările unui conținut ce îndrumă pașii studiosului, și nu numai, către epoci și înțelegeri dintre cele mai nebănuite. Acest tip de cercetare plastică și estetică adoptat în cadrul Facultății de Artă constănțene a devenit un specific al său și poartă cu sine sămânța, încă neîncolțită, a unei posibile întoarceri către tradiția și valorile culturale ale locului.

Semnul frumosului cuprins aici este dedicat Crăciunului, acestei mari armonii la care expoziția studenților noștri participă prin culoare, lumină și colindele aduse la vernisaj de grupuri ale colegilor studenți la Canto. Organizatorii ediției 2012 sunt tinere cadre didactice universitare, prep. univ. drd Ovidiu FELIPOV, prep. univ. dr. Sînziana ROMANESCU şi prep. univ. Iustina URSU împreună cu decanul facultății, lect.univ.dr. Daniela HANŢIU.

Alice DINCULESCU

(articol apărut în nr.13 al Revistei Ovidianum, serie nouă)