Simpozionul Învățământ-Cercetare-Creație 2016 (muzică, teatru și arte vizuale)

     Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța vă invită să participați la ediția a VII-a a Simpozionului Învățământ-Cercetare-Creație 2016 care se va desfășura în perioada 27 – 28 mai 2016. Pentru înscriere și norme de redactare a lucrării vă rugăm să urmăriți precizările de mai jos. Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 15 mai 2016.

 

     Norme de redactare

 

     - Titlul lucrării (Times New Roman 14, Bold, centrat);

     - Numele, prenumele autorului, gradul didactic şi afilierea sa vor fi alineate central şi poziţionate sub titlul lucrării, redactate cu caractere Times New Roman având dimensiunea 12; (Pentru lucrările cu mai mulţi autori, numele acestora se vor scrie unul sub celălalt, pe mai multe rânduri, cu precizarea afilierii sub fiecare nume în parte).

     -  Rezumatul studiului va fi scris în engleză cu caractere Times New Roman 12 italic, maxim 300 de cuvinte.

     -  Key Words (4-10): cuvintele cheie în limba engleză, caractere Times New Roman12;

     - Textul va fi redactat în limba engleză,  cu caractere Times New Roman 12, la distanța de un rând , margini pagina de 2,5 cm (sus, jos, dreapta, stânga), dimensiunile maxime ale unei lucrări să fie de 5 pagini.

     - Notele de subsol (Prenume, nume, titlul lucrării, editura, orașul, anul apariției, pagina) trebuie să se reflecte în bibliografia finală;

     - Lucrarea trebuie să respecte o structură generală compusă obligatoriu din: Introducere, Conținut (capitole, subcapitole, dupa caz),  Concluzii şi referinţe bibliografice. Conținutul lucrării trebuie să conțină Titlul fiecărei secțiuni/subsecţiuni amplasat în stânga, boldat. Fiecărei secțiuni i se va atribui un număr consecutiv (ex.1.Introducere, 2.Conținut, etc.)

     - Bibliografia - în ordinea alfabetică a numelor autorilor (Times New Roman 12): NUME, PRENUME, titlul lucrării, orașul, editura, anul apariției.

 

- La sfârșitul lucrării vă rugăm să notați și câteva cuvinte despre autor, cu caractere Times New Roman 10 italic.

 

     Vă rugăm achitati taxa de participare – 150 lei - în perioada 01 - 15 mai 2016, în contul UOC RO17TREZ23120F332000XXXX, CUI 4301332,  cu mențiunea Taxă Simpozion Invătământ, Cercetare, Creație – 2016, Facultatea de Arte și să ne anunțati fie prin scanarea ordinului de plată, fie prin transmiterea datelor de trimitere. Vă mulțumim!

 

Comitetul de organizare al Simpozionului

Învățământ, Cercetare, Creație - 2016

 

Adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.