Simpozionul „Învățământ, Cercetare, Creație – 2015”, cu tema „Ovidius și Exilul” (muzică, teatru și arte vizuale)

      Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța vă invită să participați la ediția a VI-a a Simpozionului Învățământ-Cercetare-Creație 2015 cu tema Ovidius și Exilul (muzică, teatru și arte vizuale), care se va desfășura în perioada 29 – 31 mai 2015. Pentru înscriere și norme de redactare a lucrării vă rugăm să urmăriți precizările de mai jos. Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 30 aprilie 2015.

 

     Norme de redactare

 

- Titlul lucrării (Times New Roman 14, Bold, centrat);

- Numele, prenumele autorului, gradul didactic şi afilierea sa vor fi alineate central şi poziţionate sub titlul lucrării, redactate cu caractere Times New Roman având dimensiunea 12; (Pentru lucrările cu mai mulţi autori, numele acestora se vor scrie unul sub celălalt, pe mai multe rânduri, cu precizarea afilierii sub fiecare nume în parte).

Rezumatul studiului va fi scris în engleză cu caractere Times New Roman 12 italic, maxim 300 de cuvinte.

Key Words (4-10): cuvintele cheie în limba engleză, caractere Times New Roman12;

- Textulva fi redactat în limba engleză,  cu caractere Times New Roman 12, la distanța de un rând , margini pagina de 2,5 cm (sus, jos, dreapta, stânga), dimensiunile maxime ale unei lucrări să fie de 5 pagini.

- Notele de subsol (Prenume, nume, titlul lucrării, editura, orașul, anul apariției, pagina) trebuie să se reflecte în bibliografia finală;

- Lucrareatrebuie să respecte o structură generală compusă obligatoriu din: Introducere, Conținut (capitole, subcapitole, dupa caz),  Concluzii şi referinţe bibliografice. Conținutul lucrării trebuie să conțină Titlul fiecărei secțiuni/subsecţiuni amplasat în stânga, boldat. Fiecărei secțiuni i se va atribui un număr consecutiv (ex.1. Introducere, 2.Conținut, etc.)

- Bibliografia - în ordinea alfabetică a numelor autorilor (Times New Roman 12): NUME, PRENUME, titlul lucrării, orașul, editura, anul apariției.

 

- La sfârșitul lucrării vă rugăm să notați și câteva cuvinte despre autor, cu caractere Times New Roman 10 italic.

 

     Vă rugăm achitati taxa de participare – 150 lei - în perioada 01 - 05 mai 2015, în contul UOC RO17TREZ23120F332000XXXX, cu mențiunea Simpozion Invătământ, Cercetare, Creație – 2015 Facultatea de Arte și să ne anunțati fie prin scanarea ordinului de plată, fie prin transmiterea datelor de trimitere. Vă mulțumim!

 

 

Comitetul de organizare al Simpozionului

Învățământ, Cercetare, Creație- 2015

 

Adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.