Pregătiri admitere 2012

Facultatea de Arte oferă candidaților cursuri de pregătire pentru admiterea 2012, pentru următoarele programe de studii:

Specializarea Artele spectacolului (actorie)

În perioada 17 – 21 iulie 2012, Aula Magna.

Ora de începere: 13:00.

Specializarea Artele spectacolului (coregrafie)

În perioada 17 – 21 iulie 2012, Aula Magna.

Ora de începere: 11:00.

Specializarea Pedagogie muzicală

În perioada 17 – 21 iulie 2012, Cămin 2, subsol.

Ora de începere: 10:00.

Specializarea Interpretare muzicală – canto

În perioada 17 – 21 iulie 2012, Cămin 2, mansardă.

Ora de începere: 11:00.

Specializarea Pedagogia artelor plastice şi decorative

În perioada 17 – 21 iulie 2012, Cămin 2, Et. 2.

Ora de începere: 10:00.

Taxa pentru aceste cursuri este de 30 lei / student / şedinţa de 2 ore. Taxa se achită la caseria Universităţii Ovidius Constanța – B-dul Mamaia nr.124, cu menţiunea „pentru FACULTATEA DE ARTE – taxă pregătire admitere”

Chitanţa se va prezenta la fiecare şedintă profesorului.